home | projecten | lezingen | bureau | contact |
ProjectenKWALITEITSBEELD NOORD-HOLLAND 2050
Voorzet samenhangend verhaal over de toekomst van het Noord-Hollandse landschap, 2017 >>

OVERNACHTINGSHAVEN GIESBEEK
Landschappelijke inpassing overnachtingshaven voor de binnenvaart, 2016, lopend project >>

KAMPEREILANDEN WATERBEWUST
Ruimtelijk Perspectief Waterbewust Bouwen & Boeren op de Kampereilanden, 2015-heden, lopend project >>

NAR. NIEUWE ARCADISCHE ROUTE
Concept voor dwaalnetwerk dat de verhalen van het landschap ontsluit. In vervolg op het Kunstraamwerk A50, 2006-2010. Start uitvoering 2015. >>

IABR–PROJECTATELIER GRONINGEN 2016
>>

ONDERDENDAM, DUURZAAM & VEILIG
Dorpen energieneutraal, aardbevingsbestendig en krimpbestendig, IABR Next Economie, Projectatelier Groningen, 2016 >>

HET BIO-BASED NOORDEN
>>

Natuurderij KeizersRande, landschap in uitvoering
Aanleg landschapsplan, zomer 2014 >>

Natuurderij KeizersRande, landgoed aan de IJssel.
Ontwikkelingsvisie voor een nieuw landgoed waarin natuur, cultuur, water en landbouw samen komen, 2003-2014, in uitvoering >>

WOON/WERK/TUINIER HUIS
Ontwikkeling van woon/werkhuis met inpandige tuinen en (door)zichten naar het water, Amsterdam, gerealiseerd, 2012-2015 >>

BEDIJKTE MAAS
Ontwerpend onderzoek naar de ophogingsmogelijkheden van de 'kwetsbare trajecten' van de Bedijkte Maas, 2016, lopend onderzoek >>

MARKEN BOVEN WATER!
Haalbaarheidsstudie 'Laag 2-maatregelen' op woningniveau, 2015/2016. >>

WATERSYSTEEM IERLAND
Flumina Hibernia 2040, Ruimtelijk onderzoek naar nieuwe generatie overstromingsbeschermingsmaatregelen voor Ierse rivieren, 2016, lopend project >>

HASSELT OVERWATERS
Landschappelijk, waterveilig en duurzaam wonen in Hasselt Overwaters, Schetsontwerp, 2017 >>

Compartimenteringsdijk IJsselmuiden - Polder de Koekoek
Strategie en waterveiligheid: ontwerp voor nieuwe compartimenteringsdijk rond IJsselmuiden - Polder de Koekoek, in samenhang met de ontwikkeling van het dorpslandschap, 2013, lopend project >>

Knooperf Achterveldse Eng, Knooperf zoekt bouwgroep!
Publiek Programma van Eisen met voorbeeldverkavelingen. Verkoop gestart. >>

EEMS-DOLLARD ALS ENERGIEBAAI
>>

Eerste Knooperf!
Juni 2009 eerste knooperf in Tubbergen aangekocht. >>

Van Knooperven tot Tuinenrijk.
Landschapsontwikkelingsstrategie waarin erven centraal staan. Voor nieuw leven in het buitengebied! Lopend project >>

Pigs in space
Nieuwe scenario's voor de verspreiding van de intensieve veehouderij, uitwerkingsgebied Peel&Maas Noord-Brabant. >>

De toekomst van de 'Stille kustlandschappen'.
Toekomstperspectieven voor de kustversterking, ecologie, landschap, drinkwaterwinning en betreedbaarheid van de Hollandse Kustboog voor de periode tot 2100 >>

Zorgtuin Schuytgraaf.
Ontwerp voor publieke tuin waar de tuinmannen [m/v] centraal staan, 2006 >>

Zebratuin.
De tuin van de buren. Ontwerp voor twee privétuinen in Amsterdam, 2001 >>

Grastuin aan het landschap.
Ontwerp voor particuliere dijktuin in Kwadijk, uitgevoerd 2005 >>

De schoonheid van windmolens in het veenkoloniale landschap.
Pilot Gebiedskenmerken en windenergie, Provincie Overijssel, 2009 >>

De Kranenkamp
Ontwikkelingsvisie voor een landgoed waarbij de ervaring van rust en stilte het leidend motief is, 2008 >>

AtelierOverijssel.
Ontwerponderzoek ruimtelijke vraagstukken. Opzet provinciale werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit, in samenwerking met Jandirk Hoekstra, periode 2006-2008 >>

Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel.
Onderzoek, verbeelding en operationalisering van sturen op kwaliteit, 2008 >>

Levende erven!
Essay over de transformatie van de 26.000 boerenerven in Overijssel, voor Atelier Overijssel, 2007 >>

Landschap Overijssel op de kaart.
Vier visies op natuur. Projectmonitor en toekomstagenda voor landschapsbeherende organisatie, 2007 >>

Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Visie voor regiopark Nieuw Wulven - Laag Raven, waar waterberging wordt benut voor het vertellen van het linie-verhaal, 2005 >>