home | projecten | lezingen | bureau | contact |
bureauVan Paridon x de Groot is een strategisch landschapsarchitectenbureau dat in de volle breedte van het vakgebied werkt. Regio-ontwikkeling, landbouw, voedsel, water, natuur, landgoederen, erven, tuinen, architectuur, duurzame energie, kustontwikkeling en infrastructuur behoren tot de actuele opgaven, waar het bureau aan werkt. Strategisch ontwerponderzoek wordt gekoppeld aan ontwerp van concrete inrichtingsplannen.


Alle projecten - van groot tot klein - worden vanuit een aantal kanten benaderd. Vanuit het programma, de specifieke kwaliteiten van de plek én vanuit de mensen die deze plek vormen, gebruiken en beheren. De ambitie is karakteristieke plekken, gebieden en landschappen te ontwikkelen, waar mensen zich betrokken bij voelen én duurzaam zorg voor willen dragen. Veel ontwerpen gaan uit van de belangen van de direct betrokkenen en bieden veel ruimte aan eigen initiatief. Zo ontstaan, ‘meesurfend’ op de eigen kracht en dynamiek van een gebied, ontwerpen en ontwikkelingsstrategieën, die sterk verbonden zijn met zowel de eigenheid en kwaliteiten van de plek als haar gebruikers.

Van Paridon x de Groot is een compact ontwerpbureau. Voor de benodigde expertise, uitwisseling van kennis wordt vaak samengewerkt met andere ontwerpbureaus en experts uit diverse vakgebieden, zoals technici, landbouwexperts, financieel experts, architecten en stedenbouwkundigen.

 

Karen de Groot en Ruut van ParidonBureau / werkoverleg met projectteams