home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

DUURZAAM WATERVEILIG IJsselmuiden - Polder de Koekoek
Ontwerp voor compartimenteringsdijk rond IJsselmuiden en Polder de Koekoek, 2013

In opdracht van de gemeente Kampen heeft Van Paridon x de Groot een ontwerp gemaakt voor een compartimenteringsdijk rond IJsselmuiden en Polder de Koekoek. Deze dijk moet de kern van IJsselmuiden en het glastuinbouwgebied in Polder de Koekoek tegen hoogwater beschermen, in het incidentele geval dat Polder Mastenbroek overstroomt.

In het ontwerp is de dijk zo ingepast dat deze vanzelfsprekend samenvalt met landschappelijke structuren in het gebied. Benodigde ophogingen worden gedaan in samenhang met de versterking van het landschap en de bebouwing in de dorpsrand. 

Locatie compartimenteringsdijk

 

Strategie 1: Aanhelen bestaande hoge zandrug, waarop IJsselmuiden eeuwen geleden is ontstaan, als natuurlijke waterkerende wal. De ophoging van de afgegraven delen wordt 'bottum-up' samen met de bewoners opgepakt. Samenwerken aan waterveiligheid. 

Huidige situatie oeverwal

Ruimtelijke ontwikkeling en landschappelijke versterking oeverwalzone

Hoogwaterbescherming

 

Strategie 2: Nieuwe dijk om polder de Koekoek in samenhang met nieuwe, hoogwatervrije terpen in de rand van Polder Mastenbroek. Voortbouwen aan het principe van hoge terpen met bebouwing, in een incidenteel overstromende polder, die Mastenbroek lang was. 

Huidige situatie rand Polder Mastenbroek - Polder Koekoek

Ruimtelijke ontwikkeling en landschappelijke versterking overgangszone

Hoogwaterbescherming

 

Strategie 3: Versterken van de rivierdijk in samenhang met bouwen aan de dijk

Huidige situatie

Ruimtelijke ontwikkeling en landschappelijke versterking dijkzone

 


type strategie, visie, ontwerp
locatie dorpsrandlandschap IJsselmuiden
opdrachtgever Gemeente Kampen
ism Gemeente Kampen, Eric Heerschop (Heerschop en De Ligt, projectleiding), Roosemalen & Savelkoul (planeconomie), Architectural Things (collages)
datum 2013-2014
verwante projecten NATUURDERIJ KEIZERSRANDE, Landgoed aan de IJssel. / MARKEN BOVEN WATER! / WATERSYSTEEM IERLAND / BEDIJKTE MAAS /


Vorige | | Volgende