home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Natuurderij KeizersRande, landgoed aan de IJssel.
Ontwikkelingsvisie voor een nieuw landgoed waarin natuur, cultuur, water en landbouw samen komen, 2003-2014, in uitvoering

Nominatie Gouden Piramide 2014 

Stichting IJsselland is als opdrachtgever van de Natuurderij KeizersRande genomineerd voor de Gouden Piramide 2014

www.goudenpiramide.nl

1 en 2 november 2013 vond de officiële opening van de Natuurderij KeizersRande plaats: 'De Natuurderij is een biologisch dynamisch rundveebedrijf én een centrum voor beheer. Het bedrijf werkt met 80 melkkoeien en jongvee in een gesloten bedrijfsvoering, waarbij tevens het beheer voor de IJsselnatuur én de waterveiligheid wordt uitgevoerd. KeizersRande is daarnaast geboren uit de wens om de schoonheid van het landgoed Rande te koppelen aan de weidsheid en natuur van de Keizers- en Stobbenwaarden. In het project Ruimte voor de Rivier is het landschapsontwerp van Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten intergraal onderdeel geworden van de nieuwe uiterwaarden met de nieuwe geulen. Het resultaat is een prachtige boerderij op een nieuwe terp naar ontwerp van Daad architecten, waarin de gehoorde koeien in een strobedstal alle ruimte krijgen.'

Het aansluitend landschapsontwerp voor de hoge uiterwaarden wordt uitgevoerd in 2014.  

(foto's: Raymond Rutting)


type Van concept tot inrichtingsplan
locatie Diepenveen / Deventer aan de IJssel
opdrachtgever (Jaap Starkenburg) IJssellandschap, Peter Loeffen (projectleider begeleiding uitvoering)
ism Noël van Dooren (landschapsarchitect) en TAUW (Eerste concept nieuw landgoed aan de rivier, 2003-2004); Noël van Dooren (landschapsarchitect) en Rob Hendriks (DAAD Architecten) (Toekomstvisie KeizersRande, landgoed aan de IJssel!, 2007); Rob Hendriks (DAAD Architecten) en Annette Harberink (boerin) (Uitwerking terp, erf en boerderij Natuurderij en landschapsplan, 2009-2011); Mark van der Bij (OR else) (Technische uitwerking inrichting van de terp en landgoedmeubilair, 2013)
datum 2003 eerste concept; 2012-2014 in uitvoering
prijs Waterinnovatieprijs 2013, Genomineerd Gouden Piramide 2014
publicatie 'De noodzaak van ontwerpen, veldverkenningen in de Nederlandse landschapsarchitectuur', Artikel 'in een adviserende rol grepen de ontwerpers elk moment aan om het verhaal te vertellen en het ontwerpidee te benadrukken. Soms maar net op tijd om het balletje de goede kant op te laten rollen', Van Hall Larenstein, 2013
verwante projecten Compartimenteringsdijk IJsselmuiden - Polder de Koekoek / De Kranenkamp / Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. / Nieuwe Hollandse Waterlinie. /


Vorige | | Volgende