home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

KWALITEITSBEELD NOORD-HOLLAND 2050
Voorzet samenhangend verhaal over de toekomst van het Noord-Hollandse landschap, 2017

Van Paridon x de Groot heeft in 2017 in samenwerking met Jandirk Hoekstra (PARK Noord-Holland) een samenhangende visie op de toekomst van het Noord-Hollandse landschap opgesteld, als input voor de provinciale Omgevingsvisie Noord-Holland.

 


De provincie Noord-Holland bezit overtuigende landschapskwaliteiten. Een kwalitatief landschap zal in de toekomst van steeds grotere waarde zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat in de provincie. Het toenemend belang van een kwalitatief landschap valt echter samen met de achteruitgang hiervan. De huidige wijze van ontwikkelen zet de kwaliteiten en waarden van het landschap onder druk; ze dragen er vaak weinig aan bij. Daarbij komen er grote ruimtelijke opgaven op de provincie af (wateropgaven, energietransitie, stedelijke opgaven, ..), die grote impact op het landschap kunnen gaan krijgen. 

Om de kwaliteiten van het landschap voor de toekomst te behouden en van betekenis te laten voor de leefomgeving is een actieve strategie nodig. Alle ontwikkelingen moeten gaan bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit.

Het Kwaliteitsbeeld biedt geen eindbeeld voor het landschap in 2050, maar is de opmaat voor een proces waarin de gewenste betekenis van en kansen voor het landschap met betrokken nader wordt benoemd en uitgewerkt. 


Ontwikkel samenhangende koersen voor de verschillende landschappen van Noord-Holland.

 

Stuur op provinciaal niveau op hoofdlijnen. Maak onderscheid in pracht- en krachtlandschappen, als kader voor aard en schaal van ontwikkelingen. 

Ontwikkel gebiedsspecifieke bouwstenen voor het lokaal schaalniveau. Breng hierin samenhang tussen de opgaven rond klimaatverandering, woningbouw, energietransitie, biodiversiteit, gezondheid en landschapskwaliteit.

Programmatische opgaven 2050

 

 


type Ruimtelijk onderzoek, beleidsvisie
opdrachtgever Provincie Noord-Holland
ism Jandirk Hoekstra - PARK Noord-Holland
datum 2017
publicatie Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050, november 2017
verwante projecten LANDBOUW HAARLEMMERMEER / Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. /


Vorige | | Volgende