home | projecten | lezingen | bureau | contact |
| | Volgende

Landgoed DE KRANENKAMP
Ontwikkelingsvisie voor een landgoed waarbij de ervaring van rust en stilte het leidend motief is, 2008

In opdracht van Stichting IJssellandschap heeft Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten een ruimtelijk, programmatische studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor het hart van het landgoed De Kranenkamp, in het bosgebied ten noorden van Deventer. 

 

Het landhuis van de Kranenkamp rond 1920

Het landgoed is nu in verval. Het landhuis is verdwenen, de parken zijn overwoekerd, de lanen storten in. De natuur heeft de cultuur overgenomen.

Het verval van het landgoed heeft ook zijn romantische kanten. Er komen maar weinig mensen, en het biedt zo rustzoekers en natuurliefhebbers alle ruimte om rond te struinen, en hier planten, dieren of sporen uit het verleden te ontdekken.  


 

 

Landgoed De Kranenkamp is één van de landgoederen rond het lager gelegen - voormalige - moerasgebied. Water speelt in het landgoed een grote rol.
Het is beleefbaar in de tuin- en parkaanleg, door de ligging op een overgang van droog naar nat, door de Soestwetering die door het landgoed stroomt en  het landgoed verbindt met de omgeving.

Vanwege het rustige karakter van deze plek, vestigde zich hier aan het eind van de 19e eeuw een monnikengemeenschap. Zij bouwden de Abdij Sion, even ten noorden van De Kranenkamp. Stilte en rust zijn voor deze gemeenschap nog steeds heel belangrijk.

IJssellandschap wil een goede buur zijn van het klooster.

Met een rustige, ingetogen functie kan de spiritualiteit en stilte van de plek een hele bijzondere kwaliteit van het landgoed worden. Zowel voor bewoners als bezoekers kan ‘het landgoed van een stilte’ een aantrekkelijke tegenpool van de stad gaan vormen.

Visie op herdefinitie van het hart van het landgoed, in samenhang met herstel van de structurende elementen en lijnen van het landgoed.

Schetsontwerp voor het hart van het landgoed. Het ontwerp omvat de ontwikkeling van een ruimtelijk kader, waar binnen de huisplaats helder wordt gedefiniëerd. Er ontstaat zo een plek waar op termijn een nieuw landhuis kan komen.

Varianten voor de situering van een nieuw landhuis. Op de oude huisplaats of aan de wetering, bij de nieuwe vistrap.

 

Water speelt een prominente rol op het landgoed. De kwaliteiten van water worden op verschillende manieren benut in het plan. Water versterkt de stilte.


type Ontwikkelingsvisie landgoed
locatie Landgoed De Kranenkamp, stadsrand Deventer
opdrachtgever IJssellandschap
ism Noël van Dooren landschapsarchitect, Borgman Beheer
datum 2008
verwante projecten NATUURDERIJ KEIZERSRANDE, Landgoed aan de IJssel. / / Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. /


| | Volgende