home | projecten | lezingen | bureau | contact |
lezingenlezingen, debatten en onderwijs

 

x lezing 'Energie & landschap' [Heerhugowaard]
 
x jury Archiprix 2017 [Karen de Groot]
x begeleiding afstudeerproject Jelmar Brouwer, cum laude, Academie van Bouwkunst, 2017 [Ruut van Paridon]
x begeleiding project 'Duurzame landbouw en water' [TU Eindhoven] [Ruut van Paridon]
x lezing 'Planproces en inspiratie Natuurderij Keizersrande' [WUR] 
x lezing en debat 'Landschap, ruimte voor initiatieven' [BerkelLanddag]
 
x lezing 'Leven met water, verbinding water en ruimte met cultuurhistorie' [Symposium 'Water, erfgoed en ruimte', RCE]
x leiding dijkenexpeditie Noord-Holland [Cultuurcompagnie]
x mentor afstudeerproject Antoine Fourrier, Academie van Bouwkunst, 2016 [Ruut van Paridon]
x begeleiding project 'Landscape 2070' [TU Eindhoven] [Ruut van Paridon] 
x gastcollege 'Intuïtief ontwerpen aan het continuüm' [TU Eindhoven]
x lezing en debat 'Woon(zorg) concepten in het buitengebied' [BerkelLanddag]

x lezing 'Hubfarms' ['Forums Landschaft Schweiz', Bern, Zwitserland]

x jury kunstproject N242-N241 [Cultuurcompagnie Noord-Holland]
x lezing 'Van Paridon x de Groot, planproces' [gastcollege, Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
x lezing 'Van Paridion x de Groot, Zorgtuin Schuitgraaf en andere projecten' [Hoge School Larenstein, Velp]

x 'Hubfarms', presentatie knoopervenconcept  voor vakwereld natuur- en landschap [Denemarken]
x lezing 'Future of the coast' [The International Workshop on Coastal Quality, Scheveningen]
x tuinontwerpdag [Den Helder]
x presentatie studentenresultaten voor 'Nieuwe landschappen' [West-Brabant]
x gastdocent project 'Het meer weer zout, Waterpoort, Noord-Brabant' [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
x afstudeermentor en afstudeercommissies [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
 
x 'Win vorm 2009' over vernieuwende ruimtelijke thema's [West-Vlaanderen in vorm]
x 'Tuinarchitectuur nu: soberheid versus expressie', tuinenlezing [Architectuurcentrum Makeblijde]
x Werkbijeenkomst ‘De inzet van het ontwerp op de regionale schaal’ [TU Eindhoven]

x ‘Zelfportret Goor, over de verstedelijking in Twente’ [Architectuur Centrum Twente]
x ‘Zoektocht naar de sociale betekenis van het landschap’ [Internationale triënnale Apeldoorn]
x ‘Ruimtelijke kwaliteit van water en natuur’ [debat AtelierOverijssel, Internationale triënnale Apeldoorn]
x Bijeenkomst over de verrommeling van Nederland [VROM raad]
x ‘Particulier opdrachtgeverschap in het buitengebied’ [Architectuur Centrum Twente]
x ‘In het huis van de duurzaamheid, ontwerp van stad - land relaties’ [Telos]
x Gastdocent landschapsarchitectuur, thema platteland [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]

x Werkbijeenkomst ‘Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap’ [WUR]
x ‘Concurrentiekracht wooneconomie regio Groningen-Assen’ [Regio Groningen Assen]
x ‘Landschap met een beeldmerk‘ [Nationaal landschap Kromme Rijngebied]
x Workshop knooperven [Landschapsbeheer Nederland]
x Symposium over toekomst Arnhem aan de rivier [ArtEZ Arnhem]
x ‘De kracht van het landschap’, lezing eigen werk [Universiteit Wageningen]