home | projecten | lezingen | bureau | contact |
lezingenlezingen, debatten en onderwijs

2013
x lezing 'Hubfarms' ['Forums Landschaft Schweiz', Bern, Zwitserland]

2012
x ontwerptekeningen gepubliceerd in artikel 'Noël van Dooren, Spreaking of drawing, Topos 80, 2012'
x jury kunstproject N242-N241 [Cultuurcompagnie Noord-Holland]
x lezing 'Van Paridon x de Groot, planproces' [gastcollege, Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
x lezing 'Van Paridion x de Groot, Zorgtuin Schuitgraaf en andere projecten' [Hoge School Larenstein, Velp]
x publicatie 'Hubfarms' featureproject research by design in 'In Touch, Landscape Architecture Europe Foundation, 2012'
x 'Hubfarms', presentatie knoopervenconcept  voor vakwereld natuur- en landschap [Denemarken]
x lezing 'Future of the coast' [The International Workshop on Coastal Quality, Scheveningen]
x tuinontwerpdag [Den Helder]
x presentatie studentenresultaten voor 'Nieuwe landschappen' [West-Brabant]
x gastdocent project 'Het meer weer zout, Waterpoort, Noord-Brabant' [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
x afstudeermentor en afstudeercommissies [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]
 
2009
x 'Win vorm 2009' over vernieuwende ruimtelijke thema's [West-Vlaanderen in vorm]
x 'Tuinarchitectuur nu: soberheid versus expressie', tuinenlezing [Architectuurcentrum Makeblijde]

2008
x Werkbijeenkomst ‘De inzet van het ontwerp op de regionale schaal’ [TU Eindhoven]
x ‘Zelfportret Goor, over de verstedelijking in Twente’ [Architectuur Centrum Twente]
x ‘Zoektocht naar de sociale betekenis van het landschap’ [Internationale triënnale Apeldoorn]
x ‘Ruimtelijke kwaliteit van water en natuur’ [debat AtelierOverijssel, Internationale triënnale Apeldoorn]
x Bijeenkomst over de verrommeling van Nederland [VROM raad]
x ‘Particulier opdrachtgeverschap in het buitengebied’ [Architectuur Centrum Twente]
x ‘In het huis van de duurzaamheid, ontwerp van stad - land relaties’ [Telos]
x Gastdocent landschapsarchitectuur, thema platteland [Academie van Bouwkunst, Amsterdam]

2007
x Werkbijeenkomst ‘Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap’ [WUR]
x ‘Concurrentiekracht wooneconomie regio Groningen-Assen’ [Regio Groningen Assen]
x ‘Landschap met een beeldmerk‘ [Nationaal landschap Kromme Rijngebied]
x Workshop knooperven [Landschapsbeheer Nederland]
x Symposium over toekomst Arnhem aan de rivier [ArtEZ Arnhem]
x ‘De kracht van het landschap’, lezing eigen werk [Universiteit Wageningen]