home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

PIGS IN SPACE
Nieuwe scenario's voor de verspreiding van de intensieve veehouderij, uitwerkingsgebied Peel&Maas Noord-Brabant.

'Nieuwe scenario’s voor de verspreiding van de intensieve veehouderij' is één van de deelonderzoeken in opdracht van Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap, naar de mogelijkheden voor de verbetering van de ruimtelijke én leefkwaliteit in de reconstructiegebieden.

Dit deelonderzoek richt zich vooral op de vraag WAAR de intensieve veehouderij (vooral varkensbedrijven) het beste kunnen liggen: op de plek waar ze nu liggen of meer geconcentreerd bij elkaar?

Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten heeft hiervoor drie scenario’s ontwikkeld: een autonoom scenario, een verwevingsscenario en een concentratiescenario. De inzet van de scenario's is de omslag in gang zetten naar een duurzame intensieve veehouderij, de gezondheidsrisico's voor (het toenemend aantal) burgers in het buitengebied weg te nemen én de ontwikkelingen (ruimtelijk, functioneel, maatschappelijk) sterk te verbinden met de omgeving.

Voor goed vlees moet je in Peel&Maas zijn!

 

 

        

 

 

Er staat een groep boeren op die trots is op hun bedrijf. Ze willen hun bedrijf graag laten zien. Ze willen het imago van de varkenshouders verbeteren. (uit: Mooie en innovatieve varkensstallen, Yttje Feddes)

 

De intensieve veehouderij ligt in Peel & Maas sterk verspreid over het buitengebied, zowel in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden als extensiveringsgebieden.               

Advies GGD: houd met intensieve veehouderij minstens 250 m afstand tot burgerbebouwing! Dit gaat het overgrote deel van de bedrijven aan.

Concentratiescenario.
Bedrijven die willen groeien richting een duurzaam, ingepast bedrijf krijgen nieuwe ontwikkelingsruimte in het Peelhart. 

Verwevingsscenario.

Bedrijven weten zich aan te passen aan de hoge gezondheidseisen. Onder kwalitatieve voorwaarde is er nieuwe ontwikkelingsruimte op de plek waar ze nu zitten. Er zijn geen bedrijfsverplaatsingen meer. 


Zie ook: Achitectuur Lokaal (atelierzz.nl/praktijk/landschappelijke-inpassing-van-intensieve-veehouderij)


type ruimtelijk onderzoek, landbouw, gebiedsontwikkeling
locatie Reconstructiegebied Peel&Maas, Noord-Brabant
opdrachtgever Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het landschap, i.s.m. provincie Noord-Brabant
ism Alterra (landbouwonderzoek), provincie Noord-Brabant (landbouwdata, milieu, gebiedskennis)
datum 2012Vorige | | Volgende