home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

OVERNACHTINGSHAVEN GIESBEEK
Landschappelijke inpassing overnachtingshaven voor de binnenvaart, 2016-2019

Van Paridon x de Groot heeft in samenwerking met Witteveen + Bos de landschappelijke inpassing van een overnachtingshaven voor de binnenvaart op de Valeplas bij Giesbeek verzorgd. Hiervoor is een Inpassingsvisie en Landschapsplan opgesteld.

 

 

De inzet is het natuurlijk karakter van het uiterwaardengebied te versterken en het open zicht op de stuwwal te behouden. Hiervoor is de haven in de eerste planfase wat verder weg van het dorp, in een open zijlob van de zandwinplas gesitueerd. Daar wordt de haven op een 'zachte, natuurlijke manier' ingepast, ondermeer door de vergroting van het aanwezige ooibos en de stroomdalvegetaties, de toepassing van houten steigers en doorgroeibare verhardingen.

Door de combinatie van maatregelen wordt het harde, technische en grootschalige karakter van de haven verzacht en kan het havengebied betekenis krijgen als natuurgebied en uitloopgebied voor de bewoners van Giesbeek, recreanten en de hier overnachtende schippers. 

 


type Inpassingsvisie, Landschapsplan
opdrachtgever Rijkswaterstaat
ism Witteveen + Bos
datum 2016-2019
verwante projecten DUURZAAM WATERVEILIG IJsselmuiden - Polder de Koekoek / KAMPEREILANDEN WATERBEWUST / Landschapsplan NATUURDERIJ KEIZERSRANDE /


Vorige | | Volgende