home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Van Knooperven tot Tuinenrijk.
Landschapsontwikkelingsstrategie waarin erven centraal staan. Voor nieuw leven in het buitengebied!

In het knoopervenproject staat de herontwikkeling van voormalige boerenerven tot nieuwe compacte nederzettingen in het landschap centraal.

Het concept is als afstudeerproject ontwikkeld voor de kleinschalige zandlandschappen van Overijssel, in oost Nederland. In samenwerking met verschillende partijen in Overijssel en Gelderland is gewerkt aan de uitwerking en realisatie hiervan.

De verspreid liggende erven vormen een cruciaal onderdeel van de waardevolle cultuurhistorische landschappen in de zandgebieden. Van hieruit werd het landschap ontgonnen en daarna eeuwenlang bewerkt. Dit resulteerde in een landschap dat zich organiseerde als een netwerk van erven; een zwerm van erven verbonden door routes en beplantingsstructuren. Dit is nu nog steeds terug te zien in de structuur van het landschap, echter – door de ontwikkeling van de landbouw - in een zeer uitgeklede vorm.

 

Met het knoopervenproject wordt - vanuit de erven - het landschap weer van een krachtige impuls voorzien. Niet met de boeren als actor, maar juist met burgers die graag in het buitengebied wonen, die veel belang hechten aan een aantrekkelijk en toegankelijk landschap én bereid zijn te investeren in hun woonomgeving. Door de veelheid aan erven, ontstaat een nieuw netwerk van erven dat veel mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van gevarieerde landelijke woon/werkmilieus, maar ook voor recreatie, en voor de landbouw als dragende functie van de open ruimtes. Met de knooperven wordt zo direct voortgebouwd op de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Niet door ze te ontzien of door ontwikkelingen te verbieden; maar juist door ze op te zoeken, en te verbinden met de ruimtelijke programma’s en opgaven van deze tijd.  

 

Voorbeelden van Knooperven in uitvoering:

De Oostermaat bij Deventer (ontwerp Franz_Ziegler, foto onder Harry Harsema) 

Erve Nijland op Landgoed Westerflier (oplevering 2012) (ontwerp Ten Dam | De Leeuw architecten)

Erf Nieuw Veldhuizen, deel van landgoed De Veldhuizen in de stadsrand van Deventer (ontwerp VPxDG i.o.v. IJssellandschap, 2010) 

 

Pilotknooperf De Veldboer in Langeveen (ontwerp VPxDG i.o.v. gemeente Tubbergen)


Meer informatie:
www.innovatienetwerk.nl
www.knooperven.nl

type Lokaal en regionaal ontwerp
locatie Twente
ism InnovatieNetwerk, Provincie Overijssel, Gemeente Tubbergen
datum 2003 [afstudeerproject], 2006 [werkbijeenkomsten], 2007 [haalbaarheidsstudie], 2008 [verkenning piloterven, opgenomen in Omgevingsvisie Overijssel], 2009 [verwerving eerste knooperf], lopend project
publicatie
x IN TOUCH Landscape Architecture Europe [2012], p 181-192
x Van Paridon, R., De Groot, K. [2008]. Knooperven bieden boeren kansen, Agrarisch Dagblad 1 maart, p 22
x Brinkhuijsen, M. [2008]. Landscape 1:1, study of designs for leisure in the dutch countryside, PhD thesis Wageningen University and Research, p 264
x Roncken, P.A. [2006]. Rural landscape anatomy: public space and civil yards in Dutch rural landscapes of the future, JoLa Journal of landscape architecture, p 8-19
x VROM-Raad [2004] Advies Buiten Bouwen 040
x Van Paridon, R., De Groot, K. [2004]. Het Tuinenrijk, Oase#63 thema Platteland, p 98-109
download > download bestand
verwante projecten / Levende erven! / Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. /


Vorige | | Volgende