home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

NATUURDERIJ KEIZERSRANDE, Landgoed aan de IJssel.
Ontwikkelingsvisie voor een nieuw landgoed waarin natuur, cultuur, water en landbouw samen komen, 2003-2014, in uitvoering

Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten heeft het ruimtelijk concept ontwikkeld en het landschapsplan gemaakt voor de Natuurderij KeizersRande, een nieuw landgoed aan de rivier bij Deventer. 

Stichting IJsselland is hiervoor als opdrachtgever genomineerd voor de Gouden Piramide 2014

'De Natuurderij is een biologisch dynamisch rundveebedrijf én een centrum voor beheer. Het bedrijf werkt met 80 melkkoeien en jongvee in een gesloten bedrijfsvoering, waarbij tevens het beheer voor de IJsselnatuur én de waterveiligheid wordt uitgevoerd. KeizersRande is daarnaast geboren uit de wens om de schoonheid van het landgoed Rande te koppelen aan de weidsheid en natuur van de Keizers- en Stobbenwaarden. In het project Ruimte voor de Rivier is het landschapsontwerp van Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten intergraal onderdeel geworden van de nieuwe uiterwaarden met de nieuwe geulen. Het resultaat is een prachtige boerderij op een nieuwe terp naar ontwerp van Daad architecten, waarin de gehoorde koeien in een strobedstal alle ruimte krijgen.'

 

Beeld nieuwe hoogwatervrije terp met muren, terrassen en boerderij

(foto's: Raymond Rutting) 

Natuurderij, op hoogwater vrije plek, midden in de uiterwaarden van de IJssel

De Natuurderij is met routes en zichtlijnen verbonden met het binnendijkse landgoed Rande

Met deze ontwikkeling heeft het landgoed een nieuw gezicht aan de rivier gekregen. Het versterkt het karakter van de IJssel, als 'lust-rivier'.


type Van concept tot inrichtingsplan
locatie Diepenveen / Deventer aan de IJssel
opdrachtgever (Jaap Starkenburg) IJssellandschap, Peter Loeffen (projectleider begeleiding uitvoering)
ism Noël van Dooren (landschapsarchitect) en TAUW (Eerste concept nieuw landgoed aan de rivier, 2003-2004); Noël van Dooren (landschapsarchitect) en Rob Hendriks (DAAD Architecten) (Toekomstvisie KeizersRande, landgoed aan de IJssel!, 2007); Rob Hendriks (DAAD Architecten) en Annette Harberink (boerin) (Uitwerking terp, erf en boerderij Natuurderij en landschapsplan, 2009-2011); Mark van der Bij (OR else) (Technische uitwerking inrichting van de terp en landgoedmeubilair, 2013)
datum 2003 eerste concept; 2012-2014 in uitvoering
prijs Waterinnovatieprijs 2013, Genomineerd Gouden Piramide 2014
publicatie 'De noodzaak van ontwerpen, veldverkenningen in de Nederlandse landschapsarchitectuur', Artikel 'in een adviserende rol grepen de ontwerpers elk moment aan om het verhaal te vertellen en het ontwerpidee te benadrukken. Soms maar net op tijd om het balletje de goede kant op te laten rollen', Van Hall Larenstein, 2013
verwante projecten Landschapsplan NATUURDERIJ KEIZERSRANDE / Landgoed DE KRANENKAMP / Ontwikkelingsvisie LANDGOED NIEUWEROORD / ZEBRATUIN / WOON/WERK/TUINIER HUIS /


Vorige | | Volgende