home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

MARKEN BOVEN WATER!
Haalbaarheidsstudie 'Laag 2-maatregelen' op woningniveau, 2015/2016.

 

 

Toekomst Marken onzeker: maaiveld daalt, waterpeilen op het Markermeer worden hoger en het klimaat steeds grilliger 

 

Waterbewust bouwen heeft de identiteit van het eiland gevormd

De bijzondere bouwcultuur maakt Marken nu een toeristische trekker, maar met (te) weinig meerwaarde voor bewoners

Hoogwatersimulatie met bewoners en betrokken partijen

Koers: koppeling wateropgave aan andere lange termijn opgaven als bodemdaling, isoleren en verbeteren woningen, leefbaarheid Marken

 

Marken is één van de pilots Meerlaagsveiligheid, waarin de haalbaarheid van de zogenaamde ‘laag-2 maatregelen’ wordt verkend. Dit zijn ruimtelijke maatregelen die schade van een eventuele overstroming kunnen beperken. Met de klimaatverandering en de doorgaande bodemdaling is dit relevant om voor de lange termijn te onderzoeken: als Marken overstroomt loopt het als een badkuip vol met water.


Van Paridon x de Groot bracht in samenwerking met het ontwerpteam de kenmerkende woningtypen in beeld en ontwikkelde gerichte pakketten met waterveiligheidsmaatregelen.

De kenmerkende werven en paalwoningen (waar jaarlijks zo’n 400.000 toeristen naar komen kijken) blijken - met een kleine update - nog steeds geschikt om een mogelijke overstroming in deze tijd te weerstaan!

Voor de laaggelegen woningen (met slechte funderingen, doorgaande bodemdaling, slechte bouwkwaliteit, lage isolatiewaarde) is een vervangsstrategie onontkomelijk. Met een slimme, collectieve aanpak van de wateropgave kan de woonkwaliteit, leefbaarheid en energiezuinigheid van het eiland verbeterd worden. Waterbewust bouwen is verankerd in identiteit van dit eiland.


type ruimtelijk onderzoek / haalbaarheid / strategie
locatie Marken
opdrachtgever Opdrachtgever Geert de Vries [Rijkswaterstaat]
ism Planteam Ruut van Paridon Karen de Groot [Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten] Hiltrud Pötz [Atelier Groenblauw] Ewald Slingeland [Ecofys] Advies Lisette van der Meer Eric Prins [BLOC] Organisatie overstromingssimulatie & interviews Input stappen economisch perspectief Jan Winsemius [Bureau Middelkoop] Verkenning haalbaarheid Klankbord Andy van den Dobbelsteen - TU Delft Mark Eker - provincie NH Peter van Veelen - Rotterdam
datum 2015/2016Vorige | | Volgende